Navigation

Studentische Hilfskräfte, Tutorinnen und Tutoren

Studentische Hilfskräfte, Tutorinnen und Tutoren

Studentische Hilfskräfte

  • Julia Geiling, B.A.
  • Réka, Müller, B.A.

Tutorinnen und Tutoren „Kostenrechnung und Controlling“ (KRC)

  • Kristin, Huber, B.A.
  • Simon, Kudermann, B.A.
  • Elisabeth, Meinl, B.A.
  • Marvin, Muhr

Tutorinnen und Tutoren „Controlling of Business Development“ (CBD)

  • Alexander Achatz, B.A.