Navigation

Studentische Hilfskräfte, Tutorinnen und Tutoren

Studentische Hilfskräfte, Tutorinnen und Tutoren

Studentische Hilfskräfte

  • Stefan Achtner, B.Sc.
  • Svenja Fahlberg, B.A.
  • Gina Trebes, B.A.

Tutorinnen und Tutoren „Kostenrechnung und Controlling“ (KRC)

  • Svenja Fahlberg, B.A.
  • Tanja Schmid, B.A.
  • Florian Still, B.A.

Tutorinnen und Tutoren „Controlling of Business Development“ (CBD)

  • Bastian Brechtelsbauer, B.A.
  • Jacqueline Müller, B.A.