Navigation

Studentische Hilfskräfte, Tutorinnen und Tutoren

Studentische Hilfskräfte, Tutorinnen und Tutoren

Studentische Hilfskräfte

  • Svenja Fahlberg, B.A.
  • Julia Geiling, B.A.
  • Gina Trebes, B.A.

Tutorinnen und Tutoren „Kostenrechnung und Controlling“ (KRC)

  • Svenja Fahlberg, B.A.

Tutorinnen und Tutoren „Controlling of Business Development“ (CBD)

  • Bastian Brechtelsbauer, B.A.
  • Alexander Achatz, B.A.